PERVERZ VIDEA

Perversion je termín pro formy lidského chování, které se liší od tradičních a normálních. Podle své původní definice “odchylka od původního významu nebo t” doslova přechází od norem. Zvratná slova se většinou používají v pejorativních pojmech pro ty, kteří takto chovají. Perversion se liší od deviantního chování, což znamená záměrné skoky sociálních pravidel (ačkoli oba mohou souviset se stejným druhem chování).

Před dvacátým stoletím se slovo většinou odvolávalo na náboženské zvrácení, tedy na odsouzené náboženství. V dnešní době je používáme většinou pro sexuální zvrácení, parafiny. Použitím ji líně, může to jednoduše znamenat někoho s “špinavými”, “nemorálními” myšlenkami.